Int. Dukkanymyza Hosgeldiniz

1996-njy ýylda gurlan “Serhat Technical Market”, üstünlikli geçmişi bilen Türkmenistanyň öňdebaryjy söwda kompaniýalarynyň hatarynda durup, hyzmat ediş pudagynda sebit boýunça lider bolmak ugrunda hereket edýär.

Serhat Technical Marketing

“Serhat Technical Market” öz hödürleýän hyzmatlarynda hemişe müşderi hoşallygyny we ygtybarlylyk ýörelgelerini esas edinýär. Munuň netijesinde hem Türkmenistanda dünýä möçberinde abraýly markalara wekilçilik edýär.

Bizden Habarler

Täze web sahypamyz işläp başlady.
Täze web sahypamyz işläp başlady. Size has köp hyzmat etmek üçin web sahypamyzy tazeledik.⁠⁠⁠⁠

Täze web sahypamyz işläp başlady.
Täze web sahypamyz işläp başlady. Size has köp hyzmat etmek üçin web sahypamyzy tazeledik. Täze web sahypamyz işläp başlady. Size has köp

Täze web sahypamyz işläp başlady.
Täze web sahypamyz işläp başlady. Size has köp hyzmat etmek üçin web sahypamyzy tazeledik.