Nazary

1996-njy ýylda gurlan “Serhat Technical Market”, üstünlikli geçmişi bilen Türkmenistanyň öňdebaryjy söwda kompaniýalarynyň hatarynda durup, hyzmat ediş pudagynda sebit boýunça lider bolmak ugrunda hereket edýär.

Kompaniýamyz: Taslamaly elektrik, Gurluşyk, Elektrik we Kanselýariýa harytlarynyň satuwy boýunça iş alyp barýar.

“Serhat Technical Market” kompaniýasynyň ýeten üstünliginiň aňyrsynda, müşderini nazarda tutýan we netijeliligi esas alýan dolandyryş çemeleşmesi bar. Bu çemeleşme, diňe maddy gazançlar bilen däl-de, eýsem, tutuş halk köpçüliginiň peýdalanýan hyzmaty hökmünde has içgin kämilleşýär.