Vezipamiz

“Serhat Technical Market” öz hödürleýän hyzmatlarynda hemişe müşderi hoşallygyny we ygtybarlylyk ýörelgelerini esas edinýär. Munuň netijesinde hem Türkmenistanda dünýä möçberinde abraýly markalara wekilçilik edýär.

“Serhat Technical Market” ähli şu işleriniň we hyzmatdaşlyklarynyň netijesi hökmünde, dünýä derejesindäki ösüşler bilen aýakdaş gidip, Türkmenistandaky özgerişleriň başyny başlaýjylaryň arasynda orun alýar.